วงจีวัน

กลุ่มศิลปะเปิดจิต โดยดินป่า จีวัน ได้ร่วมกับกลุ่มกัลยาณมิตร และเครือข่ายผู้สนับสนุนต่างๆ ได้ดำเนินการสืบสานเจตนารมย์และสานต่อแนวคิดนี้ให้เป็นรูปธรรม และได้จัดการแสดงมหรสพทางวิญญาณอย่างต่อเนื่อง www.g-oneband.com/

zp8497586rq